De positie van de leerkracht

 

18-11-2012

Directie, ouders, politici, adviseurs, gemeenten, bestuurders en leerlingen, zij bepalen steeds meer wat er in de klas gebeurt. De onderwijswereld laat dit zo maar gebeuren. Waar blijven de leerkrachten voor de klas? Verworden zij tot eenvoudige uitvoerder van taken die anderen buiten de klas voor hem of haar verzinnen? Daar hebben deze ‘professionals’ toch niet jarenlang voor op school gezeten, zou je zo denken? Ik ben nog geen voorstander om door wettelijke aanpassingen de professionele ruimte voor leerkrachten beter te borgen. De leerkracht moet deze ruimte krijgen en nemen. Leerkrachten moeten vooral zelf met goede ideeën komen en zoveel mogelijk samen gaan werken. Er lijkt een flinke inspanning nodig om leerkrachten, die jarenlang vanuit een eenzijdig uitvoeringsperspectief werden aangestuurd, actief en betrokken te laten meedenken over professionalisering passend binnen beleid en visie van de school en waarin de eigen professionele identiteit ook een rol speelt. Het is nodig te investeren in de bagage van de leerkracht om er voor te zorgen dat er een goede balans ontstaat in de dialoog met een professioneel management waar het gaat om grote onderwijskundige veranderingen. Om de professionele ruimte van de leerkracht te realiseren is ook een andere kijk op leiderschap nodig die past bij een organisatie met veel professionals. Het is belang, dat het denken vanuit kansen en opbrengsten voor de leerkracht daarbij noodzakelijk is. Vervolgens is het belangrijk dat het initiatief om de professionele ruimte in te nemen vanuit de nieuwsgierige en leergierige leerkrachten en/of de schoolleider in combinatie met leerkrachten komt. Top-down werkt niet. Hierbij is het natuurlijk van belang dat het voor leerkrachten duidelijk moet zijn dat het innemen van professionele ruimte van henzelf is en dat het aansluit bij de dagelijkse praktijk. Er dient sprake te zijn van eigenaarschap voor wat betreft de inhoud en werkwijze en mede-eigenaarschap voor wat betreft het (delen van het) beleid. Tot slot is het van belang, dat de professionele ruimte ook wordt gefaciliteerd. Heel concreet betekent dit onder andere dat beschikbare gelden op schoolniveau moeten worden geoormerkt voor extra formatie. Verder dient tijd die door de leerkracht aan een specifiek project is besteed ook expliciet te worden opgenomen in de jaartaak en overleggen dienen te worden verankerd in lesroosters. Ondersteuning van het managementteam is dan ook cruciaal en rollen, taken en verantwoordelijkheden dienen goed te zijn gedefinieerd. De leerkracht voor de klas moet nu eenmaal betrokken, bevlogen en deskundig zijn.

Jouw reactie

.: Twitter :.

.: Actueel :.

Momenteel zijn er nog geen items voor 2007
lees meer...

.: Weblog :.

.: Agenda :.

juni 2019
«    »
ma di wo do vr za zo
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30  

.: Navigatie :.

Contact formulier
Gastenboek
Sitemap
Printvriendelijk
Inloggen

.: Diverse :.

Columns

.: Jouw mening :.

Gymnastiekles terug op basisscholen
Jouw mening a.u.b.
  Ja
  Nee
 
Totaal aantal stemmen : 33