Kerk sluit mensen in en niet uit

 

21-12-2012

Nog niet zolang gelden verscheen in de Volkskrant een artikel over ‘Het rommelt in de katholieke kerk’. Een nieuwe lichting priesters moet zorgen dat de Nederlandse kerkgangers weer de rechte leer wordt bijgebracht. En dat leidt volgens de Tilburgse hoogleraar cultuurgeschiedenis Peter Nissen in ‘enkele tientallen parochies’ tot hooglopende conflicten. In de ene parochie worden, tot ongenoegen van de kerkgangers, de liederen van priesterdichter Huub Oosterhuis in de ban gedaan. In een andere kerk wordt moderne muziek bij een uitvaartdienst geweigerd. In Waalwijk verbood de pastoor het koor in het Engels te zingen – waarop het koor vertrok. In Tilburg verbood een nieuwe pastoor de actieve parochianen om zieken te zalven en zich met de eucharistie te bemoeien. De kwart miljoen vrijwilligers die de parochies in Nederland draaiende houden weten niet wat ze overkomt. Ze hebben de afgelopen decennia niet alleen zieken bezocht, het kerkhof aangeveegd en parochieblaadjes gedrukt, maar ook missen van een modern tintje voorzien. Het koor zingt Oh Happy Day in plaats van Heilig, heilig, heilig. Zelf heb ik recentelijk meegemaakt, dat bij een uitvaart van een leerling als slotlied werd gezongen: ‘All for one’ van Brian Adams en Rod Stewart.
De nieuwe generatie priesters die weer pausgezind zijn en die van de parochianen eisen dat ze de katholieke geboden en verboden naleven. Zelf ben ik jaren parochielid van de Lourdeskerk in Nijmegen geweest. In augustus 2008 trad een nieuwe kapelaan aan. Sindsdien veranderde de sfeer in deze kerk. Alles moest volgens de regels. Iedereen wie de eerste communie niet heeft gedaan, mocht van hem eigenlijk niet ter communie. God is niet voor de mensen, maar deze geestelijke vond dat wij er zijn om God te dienen. In zo’n kerk voelde ik me niet thuis. In een persoonlijk gesprek heb ik hem dit ook laten weten, maar de kapelaan weigerde hierin concessies te doen. Een brief aan het parochiebestuur haalde ook niets uit. Ik hem nooit meer iets van hen vernomen. Een mediator werd ingeschakeld om de kapelaan en het jongerenkoor, Jokolo van de Lourdeskerk bij elkaar te houden. Met succes. Om het broze evenwicht tussen de beide stromingen in de Lourdeskerk niet te verstoren, wilden kapelaan Juan van Eijk en het parochiebestuur niet reageren op de kritiek van vele parochianen. De kerk verlaten, is voor de meeste vrijwilligers geen optie. Ondertussen is deze kapelaan weer van het toneel verdwenen.
De basis van de katholieke kerk kan met recht een vrijwilligersorganisatie worden genoemd. Het zijn veelal 50-plussers, mondige kerkleden, die zichzelf zien als zelfstandig denkende mensen die de kerk meehelpen dragen en vormen. In goed overleg met mijnheer pastoor – als die er tenminste nog is – houden ze de boel draaiende. Pastoors van de nieuwe generatie presenteren zich als de baas. En als voorzitter van het parochiebestuur, en die beslist wat er gebeurt. Daarbij staan de regeltjes uit Rome voorop. Gelovigen vinden dat ze onmondig en monddood worden gemaakt. De kerk ‘verkilt’ onder invloed van de nieuwe lichting priesters, vinden vele parochianen van de Lourdeskerk. Neem de laatste begrafenismis die ik in deze kerk heb bijgewoond. De nabestaanden hadden nauwelijks invloed op de dienst gehad.
De meeste conflicten tussen pastoors en actieve parochianen worden niet opgelost. Parochianen blijven weg of ze schikken zich in afwachting van betere tijden. Ook zijn er geloofsgemeenschappen, die zich losmaken van het bisdom. Parochies fuseren en kerken moeten dicht lijkt nu het devies van het bisdom Den Bosch. Dit zorgt voor heftige reacties met namen nu ook in Brabant.  

Jouw reactie
77.248.34.21  [END OF RECORD] 
Ap J.H.G. Cloosterman |  20.01.2013, 16:01:17 |  apcloos@gmail.com   =
Beste Richard,Naar aanleiding van jouw artikel van 21 december 2012 “Kerk sluit mensen in en niet uit” geef ik je hierbij mijn reactie: Jouw uitspraak, dat RK parochianen wegblijven uit de kerk kan ik volledig onderschrijven.Zelfs opzeggen van het lidmaatschap van de Roomse Kerk is aan de orde van de dag. Een gering aantal 50 plussers vormen nog de bemanning van kerkdiensten.Jongeren blinken uit van afwezigheid. Kennis van het Geloof is er onder deze groep nauwelijks. In de jaren zestig –zeventig hebben wij als ouders nog een basis proberen te leggen bij onze kinderen, maar ook die basis is verwaterd en onze kleinkinderen zijn het spoor volledig bijster. Als over een tiental jaren de oudere generatie er niet meer is dan is de RK Kerk, althans in West-Europa, daarmee ook verder aan lager wal geraakt. Zelf en dat geldt ook voor mijn broers en zussen hebben wij een gedegen katholieke opvoeding gehad. In de jaren vijftig heb ik de HBS-b op het Canisius College doorlopen en wij werden in die tijd doorspekt met vele geloofswaarheden, die voor zoete koek werden aangenomen. Het was de angst die regeerde en ook de straf, die er volgde na het wegblijven van de verplichte dagelijkse Heilige Mis was een maatstaf voor je gedrag. In die tijd werden de Missen nog in het Latijn opgedragen en als misdienaar moest je de gebeden die de priester uitsprak in het Latijn beantwoorden. De betekenis ontging je volledig, maar het klonk mooi.Overigens is het wel zo, dat het Ave Maria en Ave Verum mij nog steeds kunnen ontroeren.Opvallend is dat bijeenkomsten zoals de EO jongerendag massaal door de jeugd worden bezocht. Wellicht dat zang en muziek de jongeren aanspreekt. Echter als je kritisch naar de teksten kijkt, dan vind ik het beneden alle waardigheid om Onze Lieve Heer zo toe te zingen.Voor mij geldt dat ook voor de meeste Kerstliedjes.Over de hele wereld staan er meer dan honderd verschillende Geloven geregistreerd en ieder lid van een bepaald Geloof vindt dat hij of zij het enige ware Geloof belijdt. De verschillen in de grote Geloofstromingen op het gebied van wetten en regels zijn vooral tot stand gekomen door mensenwerk en daar is geen God aan te pas gekomen. Als we tot een eenheid willen komen en ook een basis van houvast willen bereiken zullen we terug moeten gaan naar het begin van de schepping. Zelf ben ik hierdoor tot een vaste overtuiging gekomen en ik zal u daar deelgenoot van maken.Op 68 jarige leeftijd ben ik met pensioen gegaan en heb toen als hobby opgepakt: de studie Kosmologie. Kosmologie is de wetenschap, die zich bezig houdt met het ontstaan en de ontwikkeling van het Heelal. Deze hobby houdt mij nu al 8 jaar intensief bezig.Het merendeel van de wetenschappers gaat er vanuit dat het Heelal is ontstaan uit een oeratoom, welke een extreem hoge hoeveelheid energie bevatte. Volgens de theorie van Albert Einstein is deze energie omgezet in materie en het eerst materiedeeltje dat ontstond was de waterstofkern. Dit begin is al een wonder van de bovenste plank en kan geen toeval zijn. Albert Einstein bracht dit als volgt onder woorden:“Als dit universum het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.”Uit deze waterstofkern zijn door kernfusie alle andere elementen, zoals koolstof, stikstof, zuurstof, etc. ontstaan. Als de waterstofkern ook maar iets anders qua samenstelling was geweest dan was er ook geen leven geweest zoals wij dat nu kennen. Ook dit kan geen toeval zijn.Het Heelal met al zijn 200 miljard sterrenstelsels met ieder vele honderden miljarden sterren zit dermate geniaal in elkaar, dat hier sprake moet zijn geweest van een scheppende Hand. Ook de Aarde als onderdeel van ons Zonnestelsel blinkt uit van genialiteit:* De afstand Aarde – Zon is zodanig, dat er sprake is van een leefbare temperatuur en de aanwezigheid van vloeibaar water,* De zwaartekracht van de Aarde is precies goed om d 

.: Twitter :.

.: Actueel :.

Momenteel zijn er nog geen items voor 2007
lees meer...

.: Weblog :.

.: Agenda :.

juni 2019
«    »
ma di wo do vr za zo
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30  

.: Navigatie :.

Contact formulier
Gastenboek
Sitemap
Printvriendelijk
Inloggen

.: Diverse :.

Columns

.: Jouw mening :.

Gymnastiekles terug op basisscholen
Jouw mening a.u.b.
  Ja
  Nee
 
Totaal aantal stemmen : 33