Economie

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf maken zich grote zorgen over het onderwijs. Dit onderwerp is voor hen nog belangrijker dan het verminderen van de belastingen en loonkosten. Vooral de uitval van leerlingen en de slechte aansluiting tussen school en bedrijf is volgens de ondernemers zorgelijk. Bij kleinere bedrijven is er grote behoefte aan vakkrachten die de innovatie kunnen aanjagen. Sommige vacatures zijn al steeds moeilijker te vervullen. Vooral het vinden van jonge mensen met diploma’s van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs valt niet mee. Het MKB stelt bijna 450 miljoen euro per jaar beschikbaar om samenwerking en innovatie te bevorderen.
Verder zorgt een goed ondernemersklimaat voor werkgelegenheid, voor een gezond arbeidsklimaat en indirect voor en een goed leefklimaat. Nijmegen is in de afgelopen vier jaren een van de duurste steden van Nederland als het gaat om lasten voor de ondernemers, heeft soms een tegenstrijdig vergunningenbeleid en wentelt de financiële problemen af op de schouders van de ondernemers. Zelfs bij de laatste begrotingsbehandeling op 15 november 2006 heeft het college gemeend om de indexeringen van de OZB op 2,75% te bepalen in plaats van de 1,75% inflatiecorrectie. Bij ingrijpende omvangrijke projecten als bijvoorbeeld Koers West is de planexploitatie nog onduidelijk. Hopelijk wordt het pas ingestelde ondernemersfonds geen koekje van eigen deeg. Het is van enorm belang dat voor Nijmegen maakindustrie zoveel mogelijk behouden blijft.

Bereikbaarheid van Nijmegen is van economisch belang voor de stad
De Nijmeegse buutreedner Graodus van Nimwegen had een vooruitziende blik toen hij het alom bekende Nijmeegse volkslied ‘Al mot ik krupe op blote voeten gaon’
in de 50er jaren op de planken bracht. Thans moeten wij constateren, dat deze tekst niet alleen geldt voor de Nijmegenaren en de Lentenaren, maar ook voor de bezoekers van onze stad. De bereikbaarheid van de oudste stad van Nederland is ver te zoeken.
Files op de Waalbrug, de parkeerproblemen in de binnenstad en zelfs ook het parkeren in woonwijken neemt problematische vormen aan. Was dit in het verleden nou niet te voorzien? Het antwoord hierop is: Jazeker!

Laten wij de geschiedenis op het gebied van bereikbaarheid eens op een rijtje zetten.
In de 90er jaren werd duidelijk dat de mobiliteit voor de stad Nijmegen tot problemen zou gaan leiden. Voorzien werd dat het centrum, de Waalsprong en het doorgaande verkeer tot stagnatie zouden leiden. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden werden er mogelijke oplossingen uitgewerkt waar politiek draagvlak voor aanwezig was.

De bereikbaarheid van de stad Nijmegen
Om het doorgaande verkeer uit Nijmegen te weren en de singels te ontlasten werd jarenlang ingezet op de doortrekking van de A73. Hiervoor is getracht om draagvlak te creëren zowel op landelijk als provinciaal niveau. In 2002 vond er een politieke omslag plaats. Onder druk van GroenLinks is, tijdens de collegeonderhandelingen, de doortrekking van de A73 (inclusief brug) van de politieke agenda geschrapt. Nadat het MTC was gesneuveld, moest natuurlijk ook, om zogenaamde landschappelijke redenen de doortrekking van de A73 komen te vervallen. Dit puur op sentimentele gronden van Wouter van Eck toenmalig fractievoorzitter van Groen Links, een fanatieke aanhanger en lid van milieudefensie. Deze eis werd door Groen Links in de collegeonderhandelingen in 2002 afgedwongen voor deelname aan een links college. De PvdA willigde deze eis snel in. Beide partijen brachten hierdoor de financiering en de aanleg van een hoogstnoodzakelijke extra oeververbinding in gevaar. Als noodoplossing is toen gekozen voor de aanleg van een lokale brug, deze tweede stadsbrug zou in 2009 gerealiseerd moeten zijn. Het is nu 2006 en nog steeds is de financiering en realisatiedatum van deze brug onzeker. Gesproken wordt nu over realisatie in 2011. Deze datum is echter niet reëel. Bezwaarprocedures voor de op- en afritten van deze brug en de verkeerstoename in Nijmegen West en Nijmegen Noord zullen tot jaren vertraging gaan leiden. In de tussentijd slipt Nijmegen Noord en de stad steeds verder dicht. Als tussentijdse oplossing dacht het college dat een duur verkeersreguleringssysteem op de singels de komende jaren uitkomst zal bieden. Het resultaat spreekt voor zich. De files in Lent en op de singels worden alleen maar frequenter en langer en het groeiende aantal bewoners van Nijmegen Noord kunnen de bestaande stad steeds moeilijker bereiken. Op het moment dat de wethouder van verkeer Jan van der Meer van GroenLinks (voorheen de Groenen) recentelijk zelf een keer in deze file stond, kwam hij met het idee het oude paard van de aanleg van transferia maar weer eens van stal te halen. Echter dit biedt op de korte termijn geen oplossing voor de problemen. Dat is wel gebleken in andere steden. Dit realiseert hij zich ook wel getuige zijn reactie, dat Nijmegen maar moet leren leven met files.

De bereikbaarheid van het centrum
Begin 90er jaren stemde de gemeenteraad van Nijmegen in met het centrum 2000-plan. Een van de belangrijke speerpunten hierbij was de ontwikkeling van het Marienburgkwartier en de randstraten met de nadruk op het gebied van de oude stad. Opnieuw onder druk van GroenLinks onder aanvoering van, ja daar is hij weer Wouter van Eck, is eind 90er jaren het planonderdeel Flash Gorden de nek omgedraaid. De gevolgen zijn nu nog zichtbaar in het westelijk deel van het centrum. Het oude Gelderlanderterrein ligt na 15 jaar nog steeds braak. De start van de noodzakelijke bouw van een parkeergarage in dit gebied is nog steeds niet gerealiseerd en de Hezelstraten kwijnen langzaam weg.
Ook de realisatie van de parkeergarage onder de Nassausingel is van de politieke agenda verdwenen. Op het laatste moment is onder druk van GroenLinks en de PvdA besloten om de locatie te wijzigen in de van Schaeck Mathonsingel. Zo kreeg GroenLinks twee vliegen in een klap. Een gratis extra fietsparkeerkelder voor het station en parkeergelegenheid voor het nieuwe in aanbouw zijnde ROC zonder dat deze private partijen hiervoor maar een eurocent hoefden bij te dragen. Dat deze parkeergarage niet echt een bijdrage levert voor de bereikbaarheid van het centrum zal Groen Links verder een worst wezen.

Een andere oplossing is eind 90er jaren door de gemeenteraad van Nijmegen vastgesteld. De ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer ten behoeve van de Waalsprong en de stad. Slechts het onderdeel de realisatie van de busbanen naar Heijendaal is gerealiseerd. Voor het overige nemen de problemen alleen maar toe. De recentelijk uitverkoop van het gemeentelijk Openbaarvervoersbedrijf Novio aan Connexxion zal hier zeker geen positieve bijdrage aan leveren omdat de grip op het OV verloren gaat. In 2008 zal het openbaarvervoer in het KANgebied openbaar worden aanbesteed. De kans is dan zeker aanwezig dat Connexxion de openbaarvervoersconsessie dan dient af te staan aan een ander bedrijf. Investeringen op het gebied van nieuw materieel en uitbreiding van het aantal lijnen zijn dan ook de komende jaren voor Connexxion geen prioriteit hebben. Waarom zouden zij ook? Het zal dus nog jaren duren voordat we kunnen spreken over hoogwaardig openbaarvervoer in en om Nijmegen.
Over de aanleg van lightrail, het paradepaardje van GroenLinks, wordt niets meer vernomen en dat terwijl de wethouder van verkeer Jan van der Meer (kruidje roer-mij-niet) deze partij in het college vertegenwoordigt.

Al met al een trieste samenvatting van hoe het nu verder gaat met de bereikbaarheid van de stad met dank aan GroenLinks en de PvdA voor hun korte termijn visie en het terugdraaien van in het verleden weloverwogen politiek besluiten zonder de consequenties hiervan op hun juiste waarde in te schatten. Van een idealistische GroenLinks kun je dit eventueel nog een beetje accepteren, maar van een bestuurlijke verantwoordelijke politieke partij, zoals de PvdA zichzelf graag ziet, zeker niet.
Op bovenstaande punten heeft de PvdA de stad de afgelopen jaren verkwanseld en dat alleen maar om een links college in het zadel te helpen en te houden met alle gevolgen voor nu en voor de toekomst. Praten we over de toekomst dan zien we nu al nieuwe problemen opduiken. Kijk naar de ontwikkeling van Waalfront. Op zich een ambitieus plan waarmee de stad nieuwe uitstraling krijgt. Maar te hopen is dat daar niet dezelfde desastreuze fouten gemaakt worden als het gaat om de verkeersdoorstroming. Laten we hopen dat dit college leert van de fouten uit het verleden. Gezien de besluiten op het terrein van de mobiliteit in en rond de stad houden we ons hart vast.

Samenvattend kan worden gesteld, dat het Nijmeegse volkslied bijna bewaarheid wordt en de burger de stad alleen nog maar kruipend en op blote voeten kan bereiken. Op blote voeten, want economisch zal het de stad door al deze problemen niet voor de wind gaan.

Gerelateerde onderwerpen


.: Twitter :.

.: Actueel :.

Momenteel zijn er nog geen items voor 2007
lees meer...

.: Weblog :.

.: Agenda :.

juni 2019
«    »
ma di wo do vr za zo
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30  

.: Navigatie :.

Contact formulier
Gastenboek
Sitemap
Printvriendelijk
Inloggen

.: Diverse :.

Columns

.: Jouw mening :.

Gymnastiekles terug op basisscholen
Jouw mening a.u.b.
  Ja
  Nee
 
Totaal aantal stemmen : 33